Bu Hizmet sözleşmesi üzerinde sağlanan tüm hizmetleri sağlayan TanıtımOnaylı firması ile yeni müşteri kaydı bölümünde detayları ile belirtilen kişi/kurum (“Müşteri” olarak anılacaktır) arasında TanıtımOnaylı’a ait olan https://tanitimonayli.com internet adresinde faliyet gösteren internet sitesinin (“Website” olarak anılacaktır) kullanımı ve bu website üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1. Tanım ve Kapsam

1.1. TanıtımOnaylı, Teamspeak hizmeti sağlama konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir. Hizmetler, Müşteri tarafından Website üzerinde belirtilen hizmetlerin satın alınmasıyla ilgili işlemleri kapsar.

1.2. Müşteri, TanıtımOnaylı tarafından sunulan Teamspeak hizmetlerini kullanma amacıyla bu sözleşmeyi kabul etmektedir.

2. Hizmetlerin Kapsamı

2.1. TanıtımOnaylı, Müşteri'ye Teamspeak sunucusu sağlamak ve bu sunucunun düzgün çalışmasını sağlamakla yükümlüdür.

2.2. TanıtımOnaylı, Müşteri’nin sipariş esnasında seçmiş olduğu ek özelliklerle birlikte hizmeti yapılandıracak ve sunucu taraflı operasyonel işlemleri yürütecektir.

3. Hizmet Bedeli ve Ödeme Koşulları

3.1. Müşteri, Teamspeak hizmeti için belirlenen hizmet bedelini ödemeyi kabul eder. Hizmet bedeli, hizmetin süresine, özelliklerine ve Müşteri'nin seçtiği plana bağlı olarak değişebilir.

3.2. TanıtımOnaylı, Müşteri’nin belirlediği hizmet süresinin başında hizmet bedelinin ödenmesini talep eder. Müşteri, hizmet bedelinin ödenmesiyle hizmetin başlayacağının ve hizmet yenileme ödemelerinin yeni hizmet döneminin başında talep edileceğini kabul eder.

3.3. TanıtımOnaylı, Müşteri’nin hizmet yenileme ödemesinin zamanında yapmaması durumunda ilgili hizmeti askıya alma ve feshetme hakkını saklı tutar.

3.4. Müşteri, hizmet yenilemesini belirtilen süreler içerisinde yapmaması ve ilgili hizmetin sonlandırılması durumunda veri kaybı için TanıtımOnaylı’u sorumlu tutamaz.

3.5. Müşteri, otomasyona bağlı olmayan ödemeleri “Banka Havalesi, EFT, FAST veya Papara yöntemleriyle yapılan ödemeler” TanıtımOnaylı’a bildirmelidir. Müşteri hesabı ile banka hesaplarındaki ödemelerin bazı durumlarda eşleştirilememesi nedeniyle hizmetin aksaması durumunda Müşteri TanıtımOnaylı’u sorumlu tutamaz.

3.6. Hizmet bedeli, piyasa koşulları, barındırma ve elektrik maliyetleri, personel giderleri ve diğer gider kalemleri neticesinde TanıtımOnaylı tarafından Website üzerinde güncellenebilir. Müşteri, aldığı hizmetin sonraki ödeme dönemlerinde fiyatının değişebileceğinin bilincinde olup taahhütlü bir hizmet almadığını kabul eder.

3.7. Müşteri, ödemesini geciktirmesi ve hizmet almaya devam etmesi durumunda aldığı hizmetin fiyatına oranlı bir şekilde gecikme faizi ödeyeceğini kabul eder. TanıtımOnaylı, ilgili ön faturalarda gecikme faizini yansıtma ve yansıtmama hakkını saklı tutar.

3.8. Müşteri, ödemelerini kendisine gönderilen e-postalar ve/veya müşteri paneli üzerinden takip etmelidir. Müşteri, ödeme zamanını geçirmesi durumunda ulaşmayan e-posta veya bildirim eksikliği sebepleriyle TanıtımOnaylı’u sorumlu tutamaz.

3.9. Müşteri, ödemelerini sadece Website üzerinde belirtilen ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirebilir. TanıtımOnaylı’un belirlediği hesaplar haricinde farklı hesaplara yapılan ödemeler geçersiz sayılır. TanıtımOnaylı’un herhangi bir alt bayisi bulunmamaktadır.

3.10. TanıtımOnaylı, Müşteri’nin kredi kartı bilgilerini depolamaz. Müşteri, ödeme işlemlerini 3D secure şifresini kullanarak ödeme aracı firması PayTR aracılığıyla kendi banka arayüzünden onaylayarak gerçekleştirir.

4. Hizmet Sağlayıcının Sorumluluğu

4.1. TanıtımOnaylı, Teamspeak sunucusunun kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Bununla birlikte, teknik sorunlar veya zorunlu bakım gereksinimleri nedeniyle geçici kesintiler yaşanabilir. TanıtımOnaylı, bu tür kesintilerin süresini mümkün olduğunca kısaltmak için çaba gösterecektir.

4.2. TanıtımOnaylı, Teamspeak sunucusunun güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri alır. Ancak, Müşteri, kendi hesabının ve Teamspeak sunucusuna erişiminin güvenliğinden tamamen sorumludur. Müşteri, güçlü bir şifre kullanmak, giriş bilgilerini paylaşmamak ve güvenlik açığı tespit etmesi durumunda derhal TanıtımOnaylı'a bildirmekle yükümlüdür.

4.3. TanıtımOnaylı, Teamspeak sunucu hizmetini Teamspeak ve/veya Teaspeak isimli yazılımlarla sağlayacaktır.

4.4. TanıtımOnaylı, Teamspeak sunucularını periyodik olarak güncelleyerek hizmetin devamlılığını sağlayacaktır.

5. Müşterinin Yükümlülükleri

5.1. Müşteri, Teamspeak hizmetini yalnızca yasal ve uygun amaçlarla kullanmayı kabul eder. Hizmetin kötüye kullanılması, yasadışı faaliyetlerin yürütülmesi veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmesi durumunda TanıtımOnaylı, sözleşmeyi derhal feshetme hakkını saklı tutar.

5.2. Müşteri, Teamspeak hizmetini sözleşme süresi boyunca düzenli olarak kullanacak ve gerektiğinde TanıtımOnaylı'un belirttiği sınırlamalara uymayı kabul eder.

5.3. Müşteri, Teamspeak hizmetiyle ilgili herhangi bir sorunu veya arızayı derhal TanıtımOnaylı'a bildirmelidir. Müşteri, bildirim yapmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

5.4. Müşteri, Teamspeak sunucuların güvenliğini veya erişilebilirliğini denemek amacıyla kendi hizmetine veya hizmet aldığı sunucuyu hedef alacak şekilde DoS saldırısı gönderemez. Tespiti durumunda oluşabilecek maddi zararlardan sorumlu tutulacağını kabul eder.

6. İptal ve İade

6.1. Müşteri, Teamspeak hizmetini iptal etmek istediğinde, iptal talebini TanıtımOnaylı'a yazılı olarak bildirmelidir. İptal talebi, ilgili hizmetin sona erdiği tarihten önce en az belirli bir süre öncesine kadar bildirilmelidir. İptal süresi ve koşulları, Müşteri'nin seçtiği hizmet planına bağlı olarak belirlenecektir.

6.2. İptal talebi doğrultusunda yapılan ödemeler iade edilmeyecektir. TanıtımOnaylı, müşteriye herhangi bir geri ödeme veya kredi sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.3. Müşteri, dijital hizmetlerin iade kapsamında olmadığını ve aldığı hizmetin dijital bir hizmet olduğunu kabul eder.

7. Gizlilik

7.1. TanıtımOnaylı ve Müşteri, bu sözleşme kapsamında paylaşılan tüm bilgilerin gizli kalacağını kabul eder. Her bir taraf, diğer tarafın ticari sırlarını, müşteri bilgilerini ve diğer gizli bilgileri ifşa etmeme ve üçüncü taraflarla paylaşmama yükümlülüğüne sahiptir.

7.2. TanıtımOnaylı, Müşteri verilerinin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri alacaktır. Bununla birlikte, TanıtımOnaylı, Müşteri'nin verilerinin kaybolması, yetkisiz erişim veya başka bir güvenlik ihlali durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7.3. TanıtımOnaylı, Müşteri’ye ait kişisel bilgileri KVKK kapsamında saklayacağını ve üçüncü şahıs/kurum ile paylaşmayacağını kabul eder. Ancak, yasa dışı bir durum neticesinde talep edilmesi durumunda yetkili mahkeme ve kurumlarla müşteri bilgilerini paylaşabilir.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

8.1. TanıtımOnaylı ve Müşteri arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde öncelikli olarak müzakereler ve anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözülmesi hedeflenir.

8.2. Eğer taraflar arasında anlaşmazlık çözülemezse, uyuşmazlık ilgili yargı yetkisine taşınabilir.

9. Genel Hükümler

9.1. Bu sözleşme, TanıtımOnaylı ve Müşteri arasında anlaşmanın tamamını oluşturur ve daha önceki sözlü veya yazılı anlaşmaları geçersiz kılar.

9.2. Sözleşme, Taraflar arasında yazılı olarak değiştirilmedikçe yürürlüktedir.

9.3. Taraflar, bu sözleşmenin tüm hükümlerine uymayı kabul eder ve sözleşmenin elektronik ortamda da kabul edilebilir olduğunu teyit ederler.

9.4. Müşteri, TanıtımOnaylı’tan hizmet almaya başlamasıyla sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

9.5. Müşteri, TanıtımOnaylı’a üye olma esnasında talep edilen tüm bilgileri doğru şekilde ve kendisine ait olmak koşuluyla iletmelidir.